Let's Get Green
Let's Get Green

 

 

“CONCURS “LET’S GET GREEN!”

REGULAMENT OFICIAL DE DESFĂŞURARE

 

 1. Organizatorul concursului – „Asociatia Viitorul în Zori”

  1. Concursul „LET’S GET GREEN!”, (“Campanie”) prezentat şi desfăşurat pe pagina www.letsgetgreen.ro  este organizat de Asociația Viitorul în Zori, cu sediul social în strada 1 Decembrie, numărul 51, etaj parter, biroul numărul 1, comuna Tunari,  județ Ilfov, număr de ordine în Registrul Special 31PJ/25.05.2011, cod de înregistrare fiscală 28576004, având contul bancar IBAN nr. RO78BACX0000001125209001 deschis la Unicredit Bank, Agenţia Piața Unirii,  având punctul de lucru în București, strada Paul Greceanu, numărul 26A, sector 2, reprezentată legal de către Andrei Coșuleanu. Telefonul de contact pentru prezentul Concurs este: 0756 511 222.

  2. Regulamentul Oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România prin afișarea acestuia pe pagina web www.letsgetgreen.ro . Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica/completa şi/sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea concursului, anunțând publicul prin intermediul site-ului www.letsdoitromania.ro sau a altor mijloace de comunicare.

  3. Participanții la Concursul „LET’S GET GREEN!”, sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament, potrivit celor menționate mai jos. Prin participarea la Concursul „LET’S GET GREEN!”, în toate formele de desfășurare a acestuia, participanții sunt implicit de acord cu prevederile prezentului Regulament.

 2. Tema și Durata concursului

  1. Proiectul urmărește educarea beneficiarilor cu privire la protejarea mediului înconjurător, modul de colectare și sortare a deșeurilor, importanța reciclării deșeurilor și încurajarea activităților de voluntariat.

  2. Proiectul se va desfășura în perioada octombrie 2017 – iulie 2018 (denumită în continuare “Perioada Campaniei”). Perioadele urmând să fie specificate pe fiecare activitate în parte.

  3. Campania se va desfășura în conformitate cu prevederile Regulamentului Oficial.

  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public.

 3. Participanți

  1. Campania se adresează unităților de învățământ preuniversitar publice, fără unitățile de învățământ preșcolar (creșe și grădinițe) de pe teritoriul României, care se conformează termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial (denumiți în continuare „Participanți”).

 

  1. Se pot inscrie unitatile de invatamant cu minim 100 elevi inmatriculati in anul scolar in curs.

  2. In cazul in care o unitate de invatamant are mai multe structuri, se poate face o singura inscriere, fie unitatea principala, fie doua sau mai multe unitati impreuna. Se va specifica numarul total de elevi inmatriculati din structurile inscrise.

 1. Nu au dreptul de a participa direct la această Campanie următoarele persoane:

  1. Prepușii (inclusiv însa fără a se limita la angajaţii) Organizatorului;

  2. Membrii familiilor prepușilor menționați la punctul 4.1. (constând din copii, părinți, soț/soție, frate/soră);

  3. Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii în cadrul Campaniei, încălcând prevederile prezentului Regulament Oficial, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, atât prin acțiuni civile, cât și prin plângeri penale, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

  4. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Campanie ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament Oficial.

  5. Prin înscrierea în Campanie, Participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului Oficial și își exprimă acordul în privința acestora, înscrierea și participarea în Campanie implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament Oficial.

 2. Mecanismul campaniei

  1. Unitățile de învățământ care vor lua parte la campanie vor fi denumite în continuare drept “Participanți”.

  2. Proiectul se desfășoară exclusiv în școlile care s-au înscris la debutul proiectului, dându-și consimțământul astfel spre a participa la toate activitățile acestuia. Exprimarea intenției de participare la oricare altă activitate, după terminarea perioadei de înscriere, nu va fi luată în considerare.

  3. Punctajul se va acorda în funcție de grila de jurizare, descrisă în capitolul 8.

  4. Pentru a fi luată în calcul fiecare activitate, participantul are obligația de a încărca toate materialele de raportare în platforma web în funcție de activitatea realizată.

  5. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda punctaj activităților ce nu au materialele de raportare concludente încărcate pe platformă.

  6. Toate lucrările au obligația de a fi originale, organizatorul va elimina toate lucrările ce reprezintă opere/lucrări ale altor autori.

  7. CAMPANIA va avea o platforma online (web). Fiecare Participant trebuie să utilizeze platforma pe toată perioada Campaniei.

  8. Rolul platformei este de a centraliza informațiile despre Participanți, rapoartele de activitate, poze și material video din timpul activităților, de a genera punctaj conform prezentului regulament și a grilei de punctaj și de a furniza informații pentru Participanți și pentru opinia publică. Pentru a participa la Campanie, fiecare Participant are obligația de a parcurge următorii pași:

   1. Crearea unui cont pe baza unui profil și a unei parole.

   2. Completarea formularului de înscriere disponibil în cadrul platformei.

   3. Completarea informațiilor minime după fiecare activitate realizată conform descrierii activităților (formulare de raportare, materiale de tip foto/video, procese verbale sau orice alte materiale de raportare specific fiecărei activități).

 3. Selecția și validarea participanților

6.1. Proiectul vizează un număr maxim de 520 unități de învățământ. Selecția se va realiza în baza ordinii de înscriere și validare. Pentru fiecare județ se pot înscrie maxim 10 unități de învățământ.  În cazul în care pentru un județ numărul maxim de unități de învățământ nu a fost atins, nu se vor redistribui locurile pentru alte județe.

6.2. Un participant este oficial înscris în momentul validării înscrierii de către organizator.

6.3. Numărul maxim de unități validate pentru un județ va fi distribuit în mod egal în funcție de mediul urban/rural. Astfel, pentru fiecare judet, vor fi validate maxim 5 unități din mediul rural, respectiv mediul urban.

6.4. Pentru județele în care în prima etapa de validare nu s-a atins numărul maxim de 5 școli din mediu urban/rural se suplimentează numărul școlilor validate cu unități de învațământ din celălalt mediu de proveniență, păstrându-se criteriul de selecție în funcție de data înscrierii și respectând limita de 10 școli pe județ.

6.5. Pentru validarea locurilor suplimentate principalul criteriu de selecție a fost data înscrierii unității de învățământ, respectându-se cerința obligatorie a completării integrale a forumlarului de înscriere.

6.6. Pentru a participă în concurs, fiecare unitate de învățământ validată are obligația de a completa un formular tip care va fi pus la dispoziția unităților de învățământ validate de către organizatorul proiectului.  În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de elevi și profesori  înmatriculați în  anul școlar 2017-2018 de către directorul unității, avizată prin semnătura și ștampila acestuia. În cadrul acestui document este necesară confirmarea numărului de elevi și profesori  înmatriculați în  anul școlar 2017-2018 de către directorul unității, avizată prin semnătura și ștampila acestuia. Pentru situațiile în care între numărul elevilor și a profesorilor din formularul completat la înscriere și numărul din formularul completat ulterior de către director, există o diferență de peste 10% acea unitatea de învățământ va fi eliminata din concurs.

7. Activități vizate în cadrul Campaniei

   7.1 Formarea  Eco Profesorilor

7.1.1 Activitatea va consta în realizarea unei sesiuni de formare a cadrelor didactice responsabile de coordonarea Campaniei aparținând unităților de învățământ participante la Campanie.

7.1.2 Fiecare unitate de învățământ are obligația de a participa cu un număr de minim 1 cadru didactic la activitatea de formare. Rolul acestora de a susține sesiuni de formare adresate cadrelor didactice din unitățile de învățământ pe care le reprezintă și sesiuni de informare pentru elevi și părinții acestora.

Motivarea deciziei: A fost modificat numărul minim de cadre didactice participante la sesiunea de formare de la 3 la 1, pentru a oferi astfel șansa cât mai multor unități de învățământ să își continue parcursul în cadrul competiției. Se menține prevederea de acordare a punctjului pentru activitatea EcoProfesorii specificată la punctul 8.2.

 

7.1.3 Organizatorul va asigura cheltuielile de deplasare a cadrelor didactice, sala și aparatura pentru desfășurarea sesiunilor.

7.1.4 Organizatorul va realiza un material video în sprijinul cadrelor didactice implicate în Campanie.

   7.2 Sesiuni ABC ECO – educație pentru elevi

7.2.1 Sesiunile se vor organiza de către cadrele didactice ale fiecărei unități de învățământ în parte în baza materialului realizat de Organizator și a cunoștințelor dobândite în cadrul activității de Formare a Eco-Profesorilor.

7.2.2 Pentru a fi luate în considerare, fiecare unitate de învățământ are obligația de a întocmi materiale de raportare: un  tabel de participare (informații minime: numărul total de participanți, clasa/clasele, numele și prenumele participanților) precum și poze/video relevante. În baza materialelor de raportare se va acorda punctajul aferent implicării în activitate fiecărei unități de învățământ.

7.2.3. Fiecare școală poate organiza mai multe sesiuni de formare a elevilor. La o sesiune pot participa maxim 60 de elevi. Fiecare sesiune de formare se raporteaza individual pe platforma.

Motivarea deciziei: A fost stabilită o limită maximă de elevi participanți la o sesiune de formare pentru a ne asigura că sesiunile se desfășoară cu un număr rezonabil de elevi, astfel încât aceștia să poată să își însușească conținutul sesiunii.

 

  7.3 Sesiuni ABC ECO – educație pentru părinți

7.3.1 Sesiunile se vor organiza de către cadrele didactice ale fiecărei unități de învățământ în parte în baza materialului realizat de Organizator și a cunoștințelor dobândite în cadrul activității de Formare a Profesorilor.

7.3.2 Pentru a fi luate în considerare, fiecare unitate de învățământ are obligația de a întocmi materiale de raportare: un  tabel de participare (informații minime: numărul total de participanți, clasa/clasele, numele și prenumele participanților) precum și poze/video relevante. În baza materialelor de raportare se va acorda punctajul aferent implicării în activitate fiecărei unități de învățământ.

7.3.3. Fiecare școală poate organiza mai multe sesiuni de formare a părinților. La o sesiune pot participa maxim 60 de părinți Fiecare sesiune de formare se raporteaza individual pe platforma.

Motivarea deciziei: A fost stabilită o limită maximă de părinți participanți la o sesiune de formare pentru a ne asigura că sesiunile se desfășoară cu un număr rezonabil de părinți, astfel încât aceștia să poată să își însușească conținutul sesiunii.

 

7.4 Activităti de ecologizare

7.4.1 Activitățile de ecologizare se vor organiza individual de fiecare unitate de învățământ în parte și constau în realizarea de curățenii în locuri selectate de fiecare unitate de învățământ.

7.4.2 Pentru a organiza o activitate de ecologizare, fiecare unitate de învățământ trebuie să stabilească un calendar de activități și un număr estimat de participanți precum și anunțarea organizatorului cu minimum 10 zile lucrătoare în avans pentru a putea pune la dispoziție documentele de organizare a activităților de ecologizare, a materialelor necesare și de gestionare a deșeurilor colectate.

7.4.3 Organizatorul va preda fiecărei unități de învățământ saci si mănuși pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii precum și documentele cadru pentru participare: norme de siguranță, tabel de participare minori în format electronic.

7.4.4 Fiecare Participat are obligația de a aduce la cunoștință elevilor normele de siguranță înainte de începerea acțiunii.

7.4.5 Fiecare Participant va avea documentele de participare a minorilor completate înaintea începerii acțiunilor de voluntariat.

7.4.6 Deșeurile vor fi colectate selectiv pe cel puțin două categorii.

7.4.7. La fiecare sesiune de ecologizare pot participa maxim 100 de elevi/sesiune. O școală poate organiza mai multe sesiuni de ecologizare.

Motivarea deciziei: A fost stabilită limita maximă de 100 de elevi care pot participa la o acțiune de ecologizare, deoarece din experianța anterioară a acțiunilor de ecologizare desfășurate de Let’s Do It, Romania! , orice zonă de deșeuri poate fi curățată de maxim 100 de persoane. De asemenea, acest aspect facilitează organizarea grupului de minori.

7.4.8. Pentru a fi luate în considerare, fiecare unitate de învățământ are obligația de a întocmi materiale de raportare: un  tabel de participare (informații minime: numărul total de participanți, clasa/clasele, numele și prenumele participanților, numele cadrelor didactice participante, data desfasurarii actiunii) precum și poze/video relevante in care sa apara un material al proiectului – poster, banner etc. În baza materialelor de raportare se va acorda punctajul aferent implicării în activitate fiecărei unități de învățământ. Punctajul se va oferi în baza numărului de elevi participanți.

Motivare: Acest articol a fost introdus pentru clarificarea modalității de raportare și evaluare a activității de ecologizare.

 

7.5Activități de colectare deșeuri

7.5.1 Acestea pot fi realizate atât la domiciliul elevilor cât și în interiorul unității de   învățământ.

7.5.2  Managementul deșeurilor va fi făcut de către Organizator.

7.5.3 Procedura de colectare va fi comunicată școlilor înainte de începerea evenimentului.

7.6 Activități de amenajare a unor spații comunitare

7.6.1 Fiecare unitate de învățământ poate organiza activități de amenajare a unor spații din comunitate. Amenajarea poate consta în plantarea de flori, puieți, crearea unor sere etc.

7.6.2 Organizatorul va pune la dispoziție un ghid specific a acestei activități.

7.6.3 Organizatorul va transmite fiecărei unități de învățământ saci și mănuși pentru desfășurarea în bune condiții a acțiunii precum și documentele cadru pentru participare: norme de siguranța, tabel de participare minori în format electronic.

7.6.4 Fiecare participant este responsabil de identificarea zonei, asigurarea materialului pentru amenajare și a tuturor celorlalte materiale necesare desfășurării activității.

7.6.5 Fiecare Participant are obligația de a aduce la cunoștință elevilor normele de siguranță înainte de începerea acțiunii.

7.6.6 Fiecare Participant va avea documentele de participare a minorilor completate înaintea  începerii acțiunilor de voluntariat.

7.7 Activități creative

7.8.1 Fiecare unitate de învățământ poate organiza activități creative în funcție de specificul zonei și de perioadă.

7.8.2 Organizatorul va realiza un set de propuneri de activități generice și va pune la dispoziție o serie de materiale ajutătoare.

8. Jurizare și Grila de punctajelor

8.1 Punctajul aferent fiecărei activități va fi generat automat prin platforma online, după validarea materialelor de raportare de către organizator.

8.1.1. Nu vor fi validate materialele de raportare care nu respectă formularele cadru puse la dispoziție de organizatori.

Motivare: Pentru raportarea activităților este necesară utilizarea aceluiași format de documente oficiale ale proiectului, care să cuprindă elementele de identitate vizuală ale proiectului și ale partenerilor.

8.2. Grilă punctaj Activitatea Eco Profesorul

8.2.1. 5 puncte - 3 profesori participanti

8.2.2. 10 puncte- Mai mult de 3 profesori participanți, în limita a maxim 6

  8.3 Grilă punctaj Activitatea Eco elevii

8.3.1. 10 puncte pentru participarea a 100 - 95% din numărul total de elevi din fiecare unitate de învățământ

     8.3.2. 9 puncte pentru participarea a 94 - 85% din numărul total de elevi

     8.3.3. 8 puncte pentru participarea a 84 - 60% din numărul total de elevi

     8.3.4. 7 puncte pentru participarea a 59 - 45% din numărul total de elevi

     8.3.5. 6 puncte pentru participarea a 44 - 30% din numărul total de elevi

     8.3.6. 5 puncte pentru participarea a 29 - 15% din numărul total de elevi

     8.3.7. 4 puncte pentru participarea a 14 - 10% din numărul total de elevi

     8.3.8. 3 puncte pentru participarea a 9 - 5% din numărul total de elevi

     8.3.9. 2 puncte pentru participarea a  >5% din numărul total de elevi

    8.4. 8.4. Grila Punctaj Activitatea Eco Parinți

      8.4.1. 10 puncte pentru participarea a 100 - 86% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.4.2. 9 puncte pentru participarea a 85 - 80% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.4.3. 8 puncte pentru participarea a 79 - 65% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.4.4. 7 puncte pentru participarea a 64 - 50% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.4.5. 6 puncte pentru participarea a 49 - 30% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.5.5. 5 puncte pentru participarea a 29 - 15% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.5.6. 4 puncte pentru participarea a 14 - 10% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.5.7. 3 puncte pentru participarea a 9 - 5% din numărul total de părinți ai copiilor

      8.5.8. 2 puncte pentru participarea a >5% din numărul total de părinți ai copiilor

Motivare: Procentajul părinților participanți la activitatea EcoPărinți a fost redus, ținând cont că în majoritatea școlilor există mai mulți frați, astfel că punctajul maxim pentru această activitate va putea fi obținuț si în cazul în care participă 86% din totalul părinților copiilor participă la activități  Numărul total al părințlor se calculeaza înmulțind numărul total al copiilor din școala cu coeficientul 1.

8.5. Grilă punctaj Activitatea de colectare deșeuri

      8.5.1. 5 puncte – Plastic (min. 10 kg)

      8.5.2. 5 puncte – Hartie\Carton (min. 10 kg)

      8.5.3. 5 puncte – Aluminiu (min. 10 kg)

      8.5.4. 5 puncte – Sticla (min. 10 kg)

      8.5.5. 5 puncte – Baterii (min. 10 kg)

      8.5.6. 5 puncte – DEEE (min. 25 kg)

8.5.7. La fiecare 200 kg de deșeuri colectate se mai acorda încă 2 puncte

Motivare: s-a facut modificarea pentru acordarea suplimentară a punctelor pe cantitatea de deseuri colectată pentru avea o distribuție echitabilă a punctelor pentru participanți și pentru  a evita situațiile în care o unitate de învățământ poate acumula punctaj maxim doar prin activitatea de colectare a deșeurilor.

 

  8.6. Grilă Punctaj activitate ecologizare

     8.6.1. 10 puncte pentru participarea a 100 - 95% din numărul total de elevi

     8.6.2. 9 puncte pentru participarea a 94 - 85% din numărul total de elevi

     8.6.3. 8 puncte pentru participarea a 84 - 60% din numărul total de elevi

     8.6.4. 7 puncte pentru participarea a 59 - 45% din numărul total de elevi

     8.6.5. 6 puncte pentru participarea a 44 - 30% din numărul total de elevi

     8.6.6. 5 puncte pentru participarea a 29 - 15% din numărul total de elevi

     8.6.7. 4 puncte pentru participarea a 14 - 10% din numărul total de elevi

     8.6.8. 3 puncte pentru participarea a 9 - 5% din numărul total de elevi

     8.6.9. 2 puncte pentru participarea a  >5% din numărul total de elevi

8.7. Grilă punctaj  activitate amenajare spații verzi

      8.7.1. 10 puncte pentru participarea a 100 - 90% din numărul total de copii

      8.7.2. 9 puncte pentru participarea a 89 - 80% din numărul total de copii

      8.7.3. 8 puncte pentru participarea a 79 - 65% din numărul total de copii

      8.7.4. 7 puncte pentru participarea a 64 - 50% din numărul total de copii

      8.7.5. 6 puncte pentru participarea a 49 - 30% din numărul total de copii

      8.7.6. 5 puncte pentru participarea a 29 - 15% din numărul total de copii

      8.7.7. 4 puncte pentru participarea a 14 - 10% din numărul total de copii

      8.7.8. 3 puncte pentru participarea a 9 - 5% din numărul total de copii

      8.7.9. 2 puncte pentru participarea a >5% din numărul total de copii

Condiții minime:

       a)   În cazul plantărilor:

               a1) 1 Pom la 3 copii

               a2) 1 Planta la 2 copii

       b)  În cazul serelor:

               b1) 3 puncte pentru sere între 2- 4mp

               b2) 5 puncte pentru sere între 5 – 10 mp

               b3) 10 puncte pentru sere mai mari de 10mp

       c)  În cazul grădinilor verticale:

            c1) 3 puncte pentru grădini verticale intre 2-4 mp

            c2) 5 puncte pentru grădini verticale intre 5-10mp

            c3) 10 puncte pentru grădini verticale mai mari de 10mp

       d) Atât serele cât și grădinile verticale trebuie să respecte următoarele condiții:

d1) Condiția ca atât serele cât si grădinile verticale să nu prezinte un pericol pentru copii participanți

d2) Condiția ca atât serele cât si grădinile verticale să respecte condițiile pentru creșterea plantelor: apă, temperatură

d2) Condiția ca raportul de copii ce se ocupă de seră sau de grădina verticală sa fie de 30 de copii/mp

Motivare: Pentru a facilita participarea la activitate a tuturor scolilor, inclusiv a celor care nu au spațiu sufient adecvat pentru realizarea unei sere, am introdus în proiect posibilitatea de a construi grădini verticale. Acordarea punctelor pentru aceste grădini verticale prezentate la punctul c) se va face după sistemul de punctaj pentru sere. De asemenea, construcția inițială a punctajului pentru această activitate dezavantaja școlile cu un număr mic de elevi. Astfel, punctajul a fost modificat pentru a susține și implicarea școlilor cu un număr mic de elevi în această actvitate.
Au fost adăugate condițiile de la punctul d) astfel încât structurile construite să fie conforme.

    8.8. Grilă punctaj activități creative

    8.8.1. 10 puncte pentru participarea a 100 - 95% din numărul total de elevi

8.8.2. 9 puncte pentru participarea a 94 - 85% din numărul total de elevi

8.8.3. 8 puncte pentru participarea a 84 - 60% din numărul total de elevi

8.8.4. 7 puncte pentru participarea a 59 - 45% din numărul total de elevi

8.8.5. 6 puncte pentru participarea a 44 - 30% din numărul total de elevi

8.8.6. 5 puncte pentru participarea a 29 - 15% din numărul total de elevi

8.8.7. 4 puncte pentru participarea a 14 - 10% din numărul total de elevi

8.8.9. 3 puncte pentru participarea a 9 - 5% din numărul total de elevi

8.8.10. 2 puncte pentru participarea a  >5% din numărul total de elevi

8.8.11. 5 puncte pentru activitățile indoor

8.8.12. 10 puncte pentru activitățile outdoor

9. Procedura de acordare a premiilor

9.1 Vor fi acordate 9 (nouă) premii cu o valoare total de 64250 (șaizeci și patru de mii două sute cincizeci) EUR

      9.2. Împarțirea premiilor se va realiza astfel:

9.2.1. 1(un) premiu I în valoare de  15000 EUR

9.2.2. 2 (două) premii II în valoare de 10000 EUR, fiecare

9.2.3. 3 (trei) premii III in valoare de 7500 EUR, fiecare

9.2.4. 3 (trei) mentiuni in valoare de 2250 EUR, fiecare

 9.3. Toate premiile vor fi acordate în produse în funcție de nevoi și vor consta în    dotări/amenajări ale unităților câștigătoare. Stabilirea dotărilor/amenăjărilor aferente premiilor câștigătoare se va realiza prin acordul comun dintre organizator și câștigător.

      9.4. O unitate de învățământ  poate câștiga un singur premiu.

      9.5.  Pentru acordarea premiilor II, III si mențiune se va ține cont de mediul de proveniență al fiecărei unități de învățământ. Astfel,  va fi selectată minimum o școală din mediul rural și minimum o scoala din mediul urban pentru fiecare dintre secțiunile de acordare a premiilor în ordinea punctajului obținut.

       9.6.  In cazul în care între unitățile de învățământ eligibile pentru a fi premiate există punctaje egale, departajarea acestora se va realiza în baza unei probe suplimentare comunicată de către organizatorul.

Motivare: Acest articol a fost introdus pentru stabilirea unităților de învățământ câștigătoare în cazul în care la finalul concursului mai mulți participanți vor acumula același punctaj.

 

  • Publicarea prezentului Regulament se realizează pe site-ul www.letsgetgreen.ro şi prin punerea acestuia la dispoziţia oricărei persoane interesate, prin contactarea Organizatorului la adresa de e-mail letsgetgreen@letsdoitromania.ro

 • Prezentul regulament a fost modificat in data de 17.10.2017, ora 17:00. Modificarile survenite au fost publicate pe site-ul www.letsgetgreen.ro

 

Organizator

Asociația Viitorul în Zori

Andrei Coșuleanu

Reprezentant Legal